“Θυμώνουμε..”

24 Dec
Επιμένουμε και ΝΑΙ! Θυμώνουμε! «…Θυμώνουμε που εκείνη αισθάνεται ότι «στάθηκε τυχερή» επειδή μία από τις δικές της ανάγκες έτυχε να συμπέσει με το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο η χώρα μας είχε αποφασίσει να εκπληρώσει κάποιες από τις υποχρεώσεις της...
Read more »