Το Κέντρο

AFISA TELIKH 2ΤριπτυχοΗ έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων έγινε στις 26 Νοεμβρίου 2013 και τα εγκαίνια του πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιανουαρίου 2014.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η δομή τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, σε συνδυασμό με την ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και την ίδρυση Ξενώνων σε πανελλαδικό επίπεδο. Το έργο υλοποιείται επίσης και σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως «Συντονιστή Δικαιούχου».

Το κέντρο απευθύνεται σε:

 • Γυναίκες από 18 ετών και άνω.
 • Γυναίκες που υφίστανται σωματική κακοποίηση.
 • Γυναίκες που υφίστανται ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία.
 • Γυναίκες που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία ή οικονομική βία.
 • Γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού.
 • Γυναίκες που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση.
 • Γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking (διακίνηση και εμπορεία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία)
 • Γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
 • Γενικότερα σε όλες τις γυναίκες που έχουν στερηθεί ή έχουν καταπατηθεί τα ατομικά τους δικαιώματα λόγω φύλου.

 

Το κέντρο στελεχώνεται με ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικότερα από Ψυχολόγο, Νομικό, Κοινωνικό Λειτουργό και Κοινωνιολόγο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής και παράλληλα σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και δικτύωσης με τοπικούς φορείς .

Το Κέντρο λειτουργεί: από τις 08:00 – 16:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες , δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι συναντήσεις καθορίζονται με ή χωρίς τηλεφωνική προσυνεννόηση.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από το Συμβουλευτικό Κέντρο και καλύπτονται από το απόρρητο της Συμβουλευτικής.
Συγκεκριμένα είναι:

☞ Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέµατα ισότητας των Φύλων.

 • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συµβουλευτικής (εξειδικευµένη στήριξη των γυναικών θυµάτων µε την οπτική του φύλου).
 • Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των γυναικών-θυµάτων βίας, τους σχετικούς νόµους, τις απαιτούµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, µήνυσης, ασφαλιστικών µέτρων, διεκδίκηση επιµέλειας παιδιών κ.ά.
 • Υπηρεσίες παραποµπής ή συνοδείας – όποτε αυτό απαιτείται – των θυµάτων σε ξενώνες, στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, σε φορείς αρµόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόµατα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κ.λπ.